Månadsmöte januari/ referat

SPF Seniorerna Markaryd
inbjuder medlemmar till månadsträff den 16 januari