Månadsmöte januari/ referat

SPF Seniorerna Markaryd inbjuder medlemmar till månadsträff den 16 januari