KALLELSE till ÅRSMÖTE

SPF Seniorerna Markaryd inbjuder medlemmar till föreningens årsmöte