KALLELSE till ÅRSMÖTE

SPF Seniorerna Markaryd
inbjuder medlemmar till föreningens årsmöte