informationsträff nya medlemmar

inbjudan till träff i Gula huset den 25 februari