Ordförande blickar tillbaka och riktar ett "Stort tack för det gångna året" 2020