Månadsmöte 17 okt/ referat, bilder

SPF Seniorerna Markaryd
inbjuder medlemmar till månadsmöte

Germundsgården den 17 oktober kl. 13.30
Markaryds Sparbanks jurist kommer och informerar.
SPF kören "Kristallen" underhåller med musik och sång.
Baklotteri.

läs referat från mötet

VÄLKOMNA