Månadsmöte/ referat - bilder

Germundsgården den 14 november kl. 13.30.