Våffelcafé/ referat

Våffelcafé med bingo torsdagen den 28 mars kl. 14.00