Vårmarknad/ STORT TACK, referat

Vårmarknaden den 25 maj