Medlemsträff 16 maj/ referat, bilder

SPF Seniorerna Markaryd
inbjuder till medlemsträff

Germundsgården den 16 maj kl. 13.30.

Bengt-Göran Söderlind informerar oss om näringslivet i Markaryd.

Bengt-Åke Bengtsson från Heagården underhåller oss med musik och sång.

Referat och bilder

VÄLKOMNA !