Bussresa 80+ / referat, bilder

80 år och äldre inbjuder vi dig att följa med på en busstur i kommunen.