Dagbio

Dagbio 11 april

SP Seniorerna, PRO, DHR, HjärtLung, HRF,
Anhörigstödet och Social samvaro i Markaryd.
Dagbio torsdagen den 11 april kl. 14.00
på Markaryds Bio. Filmen "Britt-Marie
var här" visas. Pris 70 kr.
Nya och gamla medlemmar välkomna.