Måndag den 21 februari hölls årsmöte.

Ett hundratrettiotal seniormedlemmar hade mött upp.
Tyvärr var skånevädret alltför besvärligt, för att vår underhållare Ewa-Gun Westford skulle kunna ta sig ända upp till Ljungby denna dag.
Trots detta stannade samtliga seniorerna kvar när meddelandet annonserades.

Läs mer: