"Inte en droppe på hela dan"

Thomas Ledins sång "Sommaren är kort" stämmer annars dåligt i år,
men vi fick faktiskt inte en droppe på hela cykelutflykten.