Vår nestor Sten har nu vandrat 150 gånger med oss!

Rolf har till Sten skaldat följande visa:

Sten är den glade vandraren
Sten är den glade vandraren,
som sjunger var han går,
Han vandrar hela sommaren
och vinter, höst och vår.

Falleri, fallera
Fallerallan rallan ra
och vinter höst och vår.

Sten vandrar utmed bäckarna
som dansar glatt förbi
och fåglarna i häckarna
tar upp hans melodi.

Falleri, fallera,
Fallerallan rallan ra
Tar upp hans melodi.

Sten vandrar mellan byarna
och känner sig så fri
som lärkorna i skyarna
väl någonsin kan bli.

Falleri, fallera
Fallerallan rallan ra
Väl någonsin kan bli

Läs mer om vandringen: