SPF:s medlemmar kallas till årsmöte den 20 augusti kl 14:00 i Equmeniakyrkan.

Eventuell motion inlämnas snarast till föreningsstyrelsen genom Gun Oscarson, Tranbärsvägen 16, 341 31 Ljungby.