Trafikdagen i Ljungby

 • Thomas Asp förevisar sin ambulans
 • Christian Oxelborn redogör för hur Räddningskåren arbetar.
 • Brandstegen med räddningskorgen når som högst 32 m upp.
 • Trafikpolisen mäter hastigheten på en annalkande bil.
 • Så här ser det ut efter en hastighetsmätning.
 • Magnus Gunnarsson informerar om Ljungby
 • Thomas Asp förevisar sin ambulans
 • Christian Oxelborn redogör för hur Räddningskåren arbetar.
 • Brandstegen med räddningskorgen når som högst 32 m upp.
 • Trafikpolisen mäter hastigheten på en annalkande bil.
 • Så här ser det ut efter en hastighetsmätning.
 • Magnus Gunnarsson informerar om Ljungby

Torsdagen den 2 juni genomfördes en trafikdag i Ljungby. Evenemanget skedde i SPF Kronobergs regi och lockade 95 deltagande Seniorer från hela länet. Vi samlades i Ljungby Arena och efter frukost och genomgång av dagens aktiviteter, besökte vi den första stationen. Två personer och en ambulans väntade oss utanför. Thomas Asp visade oss hur en ambulans är utrustad. Han berättade bl.a. om hur informationsutbytet från SOS Alarm till ambulanspersonalen och vidare till sjukhuset sker vid en utryckning.

Från Räddningstjänsten fanns tre personer och två fordon. Christian Oxelborn informerade förtjänstfullt om bemanning, arbetsuppgifter, samt förevisade fordon och utrustning.

I bilkortege förflyttade vi oss sedan till Mjälens parkeringsplats. Två poliser och en polisbil med hypermodern utrustning fanns på plats. Frederik Svärdh informerar om hastighetsövervakning och bekämpning av alkohol- och drogpåverkade i trafiken. Utrustning förevisades och man demonstrerade hastighetsmätning då en av seniorerna körde sin bil.

Vi körde sedan till Laganland där vi intog lunch. Efter denna berättade Anna Karlsson från Trafikverket om utbyggnaden av motorvägen förbi Ljungby. Många frågor från seniorerna besvarades.
Tillbaka i Arenan informerade Kommunalrådet Magnus Gunnarsson om Ljungby i ord och bild. Vi fick alla klart för oss att Ljungby är en utmärkt plats att bo i. Vem vet, kanske infrias målet, att vi år 2035 kan räkna in 35000 invånare? Varför finns det inte en lämplig samlingslokal för oss seniorer i kommunen, framfördes vid frågestunden? Något bindande besked gavs ej på detta.

Nu följde prisutdelning till dem som lyckats bäst på tipspromenaden med Bengt Swahns trafikfrågor. Även lotterivinster utdelades. Ett flertal sponsorer i kommunen hade skänkt dessa lotterivinster.
Tidsplanen fungerade väl under hela dagen. I programkommittén ingick Ove Finnhult, Gunnar Andersson SPF-Distriktet, Karl-Erik Larsson, Berndt Petersson, Karin Bondesson, Bengt Swahn Ljungby SPF, Thage Andersson, Uno Thyrman Berga SPF.