Månadsmöte SPF Ljungby 22 augusti

Thomas Rosendal kåserade kärleksfullt om sin far, Fader Gunnar, prästen från Osby som blev känd för hela svenska folket genom sin värme och humor, sina gudstjänster fyllda av färg och liv och sin förmåga att kommunicera med människor i olika samhällsklasser och åldrar.

 • Karin Bondesson hälsar välkommen!
 • Kören inleder med skönsång
 • Körledare Lottie med sin kör!
 • Tomas Rosendal kåserar om sin far Fader Gunnar
 • Fader Gunnar i basker
 • Stort tack för en levande berättelse om din far
 • Jag måste berätta!
 • Trevligt sällskap vid fikabordet
 • Samtal runt bordet
 • Trivselkommittén fixar de god mackorna!
 • Karin Bondesson hälsar välkommen!
 • Kören inleder med skönsång
 • Körledare Lottie med sin kör!
 • Tomas Rosendal kåserar om sin far Fader Gunnar
 • Fader Gunnar i basker
 • Stort tack för en levande berättelse om din far
 • Jag måste berätta!
 • Trevligt sällskap vid fikabordet
 • Samtal runt bordet
 • Trivselkommittén fixar de god mackorna!

Spända och fyllda av förväntan kom ett 100-tal SPF-are till höstens första möte efter ett långt sommaruppehåll. Ordförande Karin Bondesson hälsade alla hjärtligt välkomna till mötet.

SPFs egen kör under ledning av Lottie Jernberg Bergman inledde med några kända låtar; ”En liten sång”, ”Sjung och Le” och Säg det i toner”. Som vanligt ackompanjerade Åsa Prytz vid pianot.                     

Så blev det dags för månadsmötets höjdpunkt - ett kåseri om Fader Gunnar, prästen från Osby som blev känd för hela svenska folket genom sin annorlunda syn på gudstjänsten och högmässan, som genom sin humor och värme gick hem i svenska hjärtan och blev veckotidningarnas stora favorit.

Thomas Rosendal son till Fader Gunnar, berättade kärleksfullt om sina minnen av sin far. Uppväxten präglades av ”alla människors lika värde”, men också av ansvar och plikt, han ville att vi skulle ha en bra uppfostran. Vi barn skulle gå i kyrkan på söndagen, men också i kvällsmässan varje dag och få goda vanor berättar Thomas, yngst i en syskonskara av fyra barn.

 Fader Gunnar verkade som präst i Osby mellan 1933 -1962. Under den tiden skrev han dagliga krönikor för hand. I dessa kröniker avhandlades allt som hände inom  kyrkan och i Osby. De finns idag bevarade vid Lunds universitetsbibliotek.

Under sin karriär skrev han 72 böcker, varav 65 av teologisk karaktär. De övriga kallade han glädjeböcker. I en av dem ”Hymn till glädjen” som kom ut 1959, beskrev han glädjen över sina barn och uttryckte en förhoppning att de kanske en gång skulle hedra hans minne och berätta hans historia. En rörande förhoppning tyckte Thomas som nu ägnar en stor del av sin tid som pensionär åt att berätta om sin far.

När det gällde gudstjänsten skulle vara roligt att gå till kyrkan. Det skulle vara vackert och glädjefyllt och alla skulle vara aktiva, prästen skulle vara vackert klädd och det skulle vara ljus på altaret. Han var en banbrytare för kyrklig förnyelse.

Far var mycket kärleksfull berättar Thomas och exemplifierar hur han ibland grep in i olika situationer för att hjälpa sina barn. När jag som färdig examinerad socionom skulle söka jobb, fick jag till min fasa veta att pappan ringt upp arbetsförmedlingen för att kratta manegen. Vid ett annat tillfälle ringde han tom upp en överste när jag som inkallad inte ville strida som soldat, utan hellre ville bli malaj. Man kan tom säga att han var en ”curlingförälder” innan begreppet ens var uppfunnet.

Far använde aldrig kostym. Han var alltid prästklädd, och bar en kalott på huvudet. Han var också känd för att i ur och skur cykla ut på sina sockenbudsbesök. Hans uppfattning var att om inte folk kom till honom skulle han komma till dem.

Han figurerade också ofta i veckotidningspressen, speciellt Husmodern, men även Veckojournalen, tidningen Se, Allers m.fl. Han fanns överallt i samhället där han kunde sprida sitt budskap. Vid ett tillfälle berättar Thomas, blev han ombedd att hålla en andakt i pausen till en rockkonsert med Little Gerhard. Reportern Staffan Heimersson skrev att Little Gerard fick flest applåder men Fader Gunnar var den bästa artisten.

I slutet av 40-talet började han planera för att bygga en egen kyrka där altaret stod i centrum av kyrksalen. Han lyckades själv samla in tre miljoner kronor för att kunna realisera sina planer, en ofantligt stor summa i dagens penningvärde. Kyrkan byggdes inte förrän långt senare och då i Kristianstad och invigdes 1962. Den vackra byggnaden ”Gratia Dei” förvaltas idag av en stiftelse. Åk gärna dit och besök den tipsar Thomas. De har en trevlig föreståndare som gärna tar emot besök!

När han 1962 höll sin avskedspredikan i Osby kyrkan var den fylld till bredden med 2000 kyrkobesökare. Därefter verkade han fram till sin pensionering i den nybyggda kyrkan ”Gratia Dei” i Kristianstad. 1970 insjuknade han i cancer. Han blev 91 år gammal.

En kärleksfull och underhållande berättelse som fick publiken att ge ljudliga applåder.

Mötet avslutades en trappa där vi serverades kaffe och goda smörgåsar och information. Ordförande Karin och Ove Finnhult informerade:

 • Ny rutin för anmälan till månadsmötet. Anmälan kan göras till telefon 070-3453007, SMS eller till spfljungby@gmail.com.

Kommande aktiviteter;

 • Bridgetävling i Grimslöv den 23 augusti, 13 par från distriktet deltar.
 • Bridge-DM spelas den 15 september i Grimslöv, inbjudan kommer.
 • Ljungbybridgen startar den 26 augusti kl. 09.30-13.00 på Vux.
 • Fredagslunch den 26 augusti kl. 13.00 på Peking.
 • Cykelutflykt måndag 29 augusti kl.09.00.

Ordförande Karin tackade alla som kommit och önskade oss en fin kväll i det vackra vädret och på återseende nästa månad.