Månadsmötet i februari.

ÅRSMÖTE 2022

 • Gun Oscarson hälsar alla välkommen.
 • Ett välbesökt auditorium hade mött upp.
 • Vid presidiet. Anders Forserud och Åsa Prytz.
 • Lars Lindstrand föredrar den ekonomiska rapporten
 • Helge Nilsson redovisar valberedningens förslag.
 • Tack Åsa för att du ledde årsmötet så bra, säger Gun Oscarson.
 • Tack Anders, för att du sköter sekreteraruppgiften så bra, säger Gun.
 • Ett stort tack Gun, för allt arbete du lagt ner som ordförand, säger Karin.
 • Alla som lämnar sina uppdrag avtackas härmed.
 • Den nye ordföranden Karin Bondeson presenterar sig.
 • Delar av den nya styrelsen fick också visa upp sig.
 • Gun Oscarson hälsar alla välkommen.
 • Ett välbesökt auditorium hade mött upp.
 • Vid presidiet. Anders Forserud och Åsa Prytz.
 • Lars Lindstrand föredrar den ekonomiska rapporten
 • Helge Nilsson redovisar valberedningens förslag.
 • Tack Åsa för att du ledde årsmötet så bra, säger Gun Oscarson.
 • Tack Anders, för att du sköter sekreteraruppgiften så bra, säger Gun.
 • Ett stort tack Gun, för allt arbete du lagt ner som ordförand, säger Karin.
 • Alla som lämnar sina uppdrag avtackas härmed.
 • Den nye ordföranden Karin Bondeson presenterar sig.
 • Delar av den nya styrelsen fick också visa upp sig.

SPF Seniorerna i Ljungby har hållit årsmöte!

Efter pandemier och restriktioner kunde SPF den 21 februari hålla årsmöte och ca 130 personer hade sök sig till Equmeniakyrkan denna regniga, blåsiga och kalla måndagseftermiddag.

Dagens föredragshållare Ewa-Gun Westford från Ystad påbörjade sin resa till Ljungby men resan fick avbrytas i Hörby på grund av kraftiga vindar och snöbyar. Trots detta meddelande stannade medlemmarna kvar under årsmötesförhandlingarna.

Årsmötes leddes av Åsa Prytz och Anders Forseryd och den nya styrelsen fick följande utseende: Karin Bondeson, ordf, Elizabeth Thoor, sekr, Ove Finnhult, vice ordf, Berndt Petesson, kassör, Marianne Dalesjö, Ingmarie Johannesson och Gunn Persson ledamöter. Till ersättare valdes Boel Nilsson och Gunilla Heiling.

Det delades ut fantastiska vårbuketter till avgående ledamöter och medarbetare. Ett stort Tack till er alla. Ett särskilt tack riktades till Gun Oscarson som lämnade ordförandeskapet efter 5 år, ett uppdrag som hon skött med bravur och entusiasm och spridit glädje med spirituella tal. Tack!

Årsmötet avslutades med härliga semlor och kaffe/te efter önskemål. Av sorlet i lokalen att döma var stämningen på topp och alla kunde efter samvaron ta sig vidare ut i blåsten denna eftermiddag. Ett stort tack till ”kökspersonalen” som ordnat de fina kaffeborden och semlorna var härligt goda!

Ett Tack från oss som var där genom Karin