Uppehåll i vädret, men inte med våra vandringar i naturen!

Denna dag skrev vi den elfte november. Vi 24 "promenörer" avverkade våra 7 kilometrar runt Prästeboda Naturreservat. På en betesvall uppehöll sig fyra orädda rådjur. Vilken vacker syn att beskåda dem så nära! Och vad vackra vita svansrumpor de har, nämnde någon i gruppen. Inne i skogen fanns ett trägaller över en grop. Vad kan detta vara? Svaret fanns angivet på en informationsskylt. Vid linframställningen förr praktiserade man sådant vid rökning av linet (se bilder nedan). Vi delar upp oss i två grupper, där en alternativ kortare runda avverkas för dem, som inte vill/kan gå den långa rundan. Idag gick denna rundan utefter Storesjön. Vid fikarasten är vi alla tillsammans igen. Denna dag blev vår seniorhund Roxy uppvaktad av Britt-Inger med en påse hundgodis. Hon har under halvtannat år vandrat 40 rundor med oss. Grattis Roxy! // Nästa torsdag ska vi gå Bergarundan och fika i Slussen. Obs! ingen ryggsäck anbefalles. Vi möts som vanligt kl 09.00 vid biblioteksparkeringen, alternativt slussparkeringen 09.10.