Raindrops keep falling on my head

Vi skrev den tjugofemte november. Solen lyste med sin frånvaro, åtminstone för oss som befann oss under molnbasen. Mycket små droppar duggade tätt ner mot det femtontal seniorer, som på intet sätt lät sig hejdas i sin framfart genom "dubbelslingan". Vi fick emellertid lön för vår möda då vi halvvägs nådde grillplatsen i Bräkentorp. Rolf och Britt-Inger bjöd på nygrillad korv med tillbehör. Allt smakade väl och Roxy njöt tillfullo, då hon tilldelades två hela korvar. Karl-Erik som ledsagade oss hela "åttan" konstaterade till slut att vi denna dag avverkat 7,5 km. Inte illavuret minsann! Från och med nästa torsdag börjar vintersäsongen, då vi vandrar i stan med omgivningar. Direkt från bibliotekets parkering kl 09.00. Bilar lämnas gärna hemma!