Månadsmöten

Den 20 augusti kunde vi åter träffas på ett månadsmöte. Detta blev tillika Årsmöte 2021.