Stavgång i september

Här några bilder från våra idoga stavgångare.
Vi startar vid Ågubben varje tisdag kl 09.30.
Sedan går vi längs östra sidan av vår vackra å. Vi passerar över till västra sidan vid den bro man för dagen känner mest för.
Under tiden pratar och trivs vi förträffligt. Flera är välkomna ur sin Corona-isolering.
Anders Tegnell rekommenderar: Träffa glada vänner utomhus med minst en meters lucka.// Rolf