Årets första månadsmöte med parentation

 • Vi var samlade 140 Seniorer denna eftermiddag
 • Wivan Blomster ledde den högtidliga parentationen efter de elva avlidna medlemmarna.
 • Örjan Larsson informerar om kommande företagsbesök.
 • Med malm i stämman framför Bengt Birgersson flera välkända sånger.
 • Publiken njuter av underhållningen.
 • Gun Oscarson tackar Bengt Birgersson och Solveig Lameksson.
 • Vi var samlade 140 Seniorer denna eftermiddag
 • Wivan Blomster ledde den högtidliga parentationen efter de elva avlidna medlemmarna.
 • Örjan Larsson informerar om kommande företagsbesök.
 • Med malm i stämman framför Bengt Birgersson flera välkända sånger.
 • Publiken njuter av underhållningen.
 • Gun Oscarson tackar Bengt Birgersson och Solveig Lameksson.

Den 20 januari samlades140 Seniorer i Equmeniakyrkan för årets första månadsmöte.
Kören inledde med att sjunga sångerna "Som resans början", "Låt mig växa stilla" och "Fader vår". Körledare var Wivan Blomster och ackompanjatör var Solveig Lameksson.
Efter dessa finstämda sånger företogs parentation efter de 11 medlemmar som avlidit under förra året. Vid namnuppläsningen tändes de elva ljusen och Tage Otterholm deklamerade dikter. Parentationen leddes av Wivan Blomster och avslutades med en gemensam stunds tystnad.

Ove Finnhult presenterade de resor som arrangeras genom distriktet inom SPF. Lars-Erik Lund informerade om vår "Tackfest" den 30 januari.
Örjan Larsson berättade om vårt stundande studiebesök den 4 mars på Hildings Sängfabrik i Rydaholm med efterföljande lunch hos Bror Persson i Alvesta. Han nämnde också att en Påskbuffé planeras till den 3 april hos K-G Waldemar i Södra Ljunga.
Wivan Blomster ämnar fortsätta kursen Skillingtryck och berättelsesånger. Start den 27 februari kl 10:00 på Vuxenskolan.

Ordförande Gun Oscarson delgav oss vad som framkommit vid senaste styrelsemötet. Informationsmöte för nya medlemmar sker på Vuxenskolan den 3 februari kl 10:00. Gunn Persson inbjuder medlemmar att första fredagen varje månad äta lunch tillsammans. Den 7 februari träffas vi utanför Matverket (f.d. Stationskrogen) kl 13:00.

Efter kafferasten med en stunds god gemenskap vid borden var det så dags för underhållning.
Bengt Birgersson ackompanjerad av Solveig Lameksson sjöng och deklamerade dikter. Han började med Lars Berghagens "Då knäpper jag mina händer". Han berättade om Nils F Nygren och framförde med stor inlevelse "Johan Petter i Paradiset", samt "Alla får vara med", där alla var med i refrängen.
Efter klassiker som Einar Ekbergs "Ögonblicket och evigheten" och Mikis Theodorakis "En sång om frihet", kom Bengt så fram till sin favoritskald Pelle Näver. Att Pelle Näver var med i Torpar Riddar Orden T.R.O. fick vi veta och att han fick dubba Astrid Lindgren in i samma Orden. Givetvis framförde Bengt i detta sammanhang Astrids "Fattig Bonddräng" och Pelle Nävers "Hjärtats vilda rosor".
Som avslutning framfördes Bobergs "O store Gud", där vi alla sjöng med i refrängen.
Stor applåd följt av tack och tulpaner framfördes av Gun Oscarson till Bengt och Solveig.
Vi tackar för en högtidlig och givande eftermiddag.