Rekorddeltagande i strålande väder

Idag slog vi till med nytt deltagarrekord 18 stycken glada och pigga
cyklister gav sig iväg denna sista och vackra augustidag. Turen gick
Bolmstavägen, Tofta, Kasteberg, där vi fikade. Efter en intressant
information av gårdens ägare fortsatte vi via järnvägen tillbaks till
Ljungby