Vad gott man äter på RyssbyGymnasiet!

Örjan Larsson tog oss 56 Seniorer med på en utfärd till RyssbyGymnasiet. Vi togs väl om hand av elever som går på utbildningen Hotell Restaurang. Vid två långbord serverades vi en trerättersmeny, som föll oss mycket väl i smaken. Dukning, uppläggning, servering sköttes efter alla konstens regler och utsikten över Ryssbysjön fick oss att yttermera njuta.