Studiebesök på NIBE den 10 september 2019

Vi var ett femtiotal SPF-Seniorer som under Örjan Larssons ledning besökte NIBE industrier i Markaryd. Namnet NIBE står för grundaren Nils Bernerup som startade företaget 1949. Företaget såldes 1989 till ett antal anställda och investerare och börsnoterades 1997.
Nuvarande VD Gerterik Lindquist berättade om utvecklingen av företaget. Under de år som gått har omsättningen ökat från 300 Mkr 1989 till 22 516 Mkr 2018. Målet har varit att vinsten ska öka med 10% per år. Denna målsättning har infriats de allra flesta år med råge.
Nibe har växt genom företagsuppköp och är nu ett stort multinationellt företag med verksamhet i nästan alla världsdelar. Försäljningen har under dessa år ändrats från att ha varit 85% sverigeanpassat till att idag endast betinga 15%. Resten är export till andra länder.
I Markaryd finns 1100 anställda. Produktionen här är uppdelad i tre sektorer, värmepumpar, varmvattenberedare och braskaminer. På vår fabriksrunda fick vi följa tillverkningen av värmepumpar för bergvärme, luftvärme och frånluftvärme. I Sverige utgörs ledningarna mestadels av koppar, medan man i länder med aggressivt vatten använder rostfritt materiel eller emalj.
Vi tackar så mycket för att man ställt upp för oss med information och förevisning!