Vi tar en vända runt Vällingasjön

I en för dagen utmärkt och utmätt dubbelrunda hann vi med båd' sjöarna Välling och Svenska. Visst såg vi ock en glimt av Sundet där den Vida Östen smalnar till Lagans Å?