På jakt efter blåsippor!

Vi var tjugotalet vandrare som ställde upp vid Ramsås kvarn. Fint att få hälsa två nya vandrare välkomna i vår grupp! Vattenflödet till kvarnen var rikligt och vid gamla stenbron ställde vi lydigt upp oss för fotografering. Solen lyste och värmde våra kinder, inte undra på att våra ögon glittrar ikapp med vattnets reflexer.

När vi kom in på stigarna upptäckte vi till vår förtrytelse att vildsvinen bökat upp nästan all ängsmark, och även stora delar av skogsmarken. Inte roligt alls!

Vi fann våra blomster till slut och ur våra strupar det klingade ut: "Blåsippan ute i backarna stå, niger och säger att nu är det vår".
Nästa gång gäller det vitsippan, så det så och Välkommen då!