Vi avrundar rundan till 8 km denna "gång"!

Den 21 november var vi 19 pigga och glada flanörer, vandrande i Ljungbys östra räjonger. Rekord för hösten! Flera är vi bara på blåsippsvandringarna till Ramsås. Denna dag lärde vi oss namnen på några nya gator i Björkets närhet, nämligen Smalspåret, Påskvägen, Pingstvägen och Semestervägen.
Nästa veckas stadsvandring avslutas med gemensam adventsfika på Hembageriet.
Välkomna!