Promenad i Kvänjarps skogar den 26/9

Vi benämner dagens färd med Fryseborundan. Denna dag var vi 17 vandrare. Rekord för i höst? Jag tror det. Det var Alvars femtionde runda. För detta blev han hyllad och tilldelad en "spork" (spoonfork). Vi besteg Högarör och beundrade stenröset från bronsåldern. Hur många stenar rymmer denna stora artefakt? En uppskattning som gjordes på plats gav vid handen, att c:a 14000 stenar fraktats dit av människohänder. Väl hemma kunde jag konstatera att Lenas händer bringat med sig tillräckligt många KarlJohan för att utgöra en ansenlig del av dagens goda lunch. Man förvånas varje gång över hur olika våra "telefoner" visar dagens tillryggalagda sträcka. 6,8 +- 0,4 km blev det visst!