Denna da'n höll oss på hemmaplan!

Termometern visade på några minusgrader vid starten. Kanske de vita sipporna kniper igen sina kronblad idag, tänkte många av oss. Det är nog bättre vi håller oss inomskärs föreslog vår ledare Rolf. Så blev det. Utefter å-slingan tog vi oss på apostlars vis ända fram till riksväg 25. Håller verkligen tunneltaket för tunga trafiken? Hukande ställde vi upp inför fotografen, och se vad bra det blé!

I Kronans skog det föll en tall. Den furan har gett mången vandrare en plats att vila på. En bättre bänk för oss att fika vid, ej finner vi i detta fall.
Nu säger Rolf att vi vandrar även skärtorsdag förmiddag.
I god tid innan flyget avgår till Blåkulla.
Vitsippsmattorna i Vedåsa kommer då att rullas ut särskilt för oss!