Månadsmöte den 20 november

  • Roligt att umghås på månadsmöten!
  • Vårt trafikombud Bengt Swahn informerar
  • Det inte Bo Frank kan om Beatles är inte värt att veta!
  • Tack för föreställningen!
  • Roligt att umghås på månadsmöten!
  • Vårt trafikombud Bengt Swahn informerar
  • Det inte Bo Frank kan om Beatles är inte värt att veta!
  • Tack för föreställningen!

Efter att ordföranden Gun Oscarson hälsat alla välkomna sjöng kören sångerna "Mjölnarens Iréne", "Säg det i toner" och "Nu tändas åter ljusen".

Bengt Swahn talade sedan om regler i trafiken. Högerregeln är en ovillkorlig lag, vilket medför att man måste släppa fram trafikanter som kommer från höger, även från enskild väg.

Gun Oscarson påminde om filmen "Lyckliga gatan", som visas på Hammarsbacke kl 14:30 söndagen den 24/11.

Iréne Kullenberg redogjorde för SPF:s medlemsförsäkring , vilken gäller vid alla föreningens arrangemang. Man kan även teckna tilläggsförsäkringar som olycksfalls- och liv-försäkring.

Örjan Larsson påminde om julbordet den 29/11 kl 17:00 på KG Valdemar i Södra Ljunga. Till våren planeras ett studiebesök på sängbottenfabriken i Rydaholm. På hemvägen äter vi lunch hos Bror Persson i Alvesta.

Bengt Bolander har deltagit i ett informationsmöte med Kultur- och Fritidsförvaltningen. Kanske kommer renoveringen av Grand att bli klar i början av år 2021.

Anna Forserud inbjöd fler att deltaga i en kurs i Musikhistoria, som leds av Kulturskolan.

Gun Oscarson varnade för att bedragare utger sig för att vara poliser. De riktar in sig mot äldre personer och vill komma åt deras bankkontonummer och koder.
Lokalföreningen ämnar som vanligt anordna en s.k. Tackfest för de medlemmar som lägger ner arbete för vår förening. Vi söker en lämplig lokal för festen. Datum kommer att publiceras senare, men observera att ni måste anmäla er till festen.

Efter kaffepausen var det så dags för dagens speciella programinslag.
Borgmästaren i Växjö stad, Bo Frank äntrade scenen och ställde den intrikata frågan: Vilken är mest populär, Jesus eller Beatles? Han hade sökt på hur många träffar man fick på internet. Jesus vann, därefter kom Beatles, sedan kom alla andra långt efter. Dagens program var alltså Beatles.
Beatles slog igenom stort år 1963 efter att ha medverkat i TV-programmet Ed Sullivans show i USA. 1964 erhåller gruppen Engelska Imperieorden som utdelas av Englands drottning. Man spelar in filmen "Help" 1965, vilken handlar om en jakt runt hela jordklotet efter en rubinring. 1966 slutade man att spela live. Orsaken var troligtvis den, att det inte fanns tillräckligt bra ljudutrustning för att återge musiken till den stora åhörarmassan.
Beatles fortsatte med att spela in skivor under åren fram till 1970. Dessa sålde ofantligt bra. Detta år 1970 upplöstes gruppen.
Under föredraget visade Bo Frank videouppspelningar från Beatles framträdanden. Dagens publik var verkligen en tacksam målgrupp. En kraftig applåd fick Bo ta emot vid sidan av en blomsterbukett och en kram. Detta var ett program i min smak, viskade damen vid min högra sida.