Månadsmöte den 21 januari 2019

  • Paul Käll underhåller.
  • Paul Käll underhåller.

Parentation:
Ordförande Gun Oscarson hälsade välkommen till mötet.
Kören ledd av Wivan Blomster sjöng sångerna "Låt mig växa stilla", "Som resans början" och "Fader vår". Vid parentationen läste Wivan Blomster upp namnen på de tio medlemmarna som under året gått bort, varefter ett ljus tändes för var och en. Tage Otterholm läste dikten "En odalman" av Bo Setterlind och Lottie Jernberg Bergman sjöng "Högt ovan himmelens stjärnor". Akten avslutades med en tyst minut till minne av de hädangångna.

Information:
Efter kaffepausen gav Gun Oscarson information om kommande aktiviteter:
Trivselkommitten sammanträder den 29/1 kl 14:00.
Tackfest för de aktiva medlemmarna den 30/1 kl 17:00.
Information till de nya medlemmarna den 4/2 kl 10:00.
Vi 6 inbjuder till pizzaafton den 14/2 kl 17:00.
Ove Finnhult informerade om distriktets resor till Tyskland, Norge och Höga Kusten.
Gunn Persson inbjöd intresserade att teckna sig för en planerad Trafikkurs.

Underhållning:
Trubaduren Paul Käll från Lenhovda med sin 12-strängade gitarr underhöll oss med sång och spel. Dagens repertoar uppehöll sig kring 60-talets dansbandsmusik. Vad sägs om tiotusen röda rosor, ett potpourri av Sven-Ingvars låtar, Bouna Sera, Flottarkärlek och Alf Robertssons Hundar, ungar och hembryggt äppelvin?
Paul Käll avtackades med en bukett blommor och en stor applåd.