Årsmötet den 20 februari

 • Här blir man väl omhändertagen vid entrén!
 • Årsmötesförhandlingar
 • Boris Axelsson avtackas för insatser inom bouleverksamheten
 • Lars-Erik och Bittan Stärnerz avtackas som husvärd och värdinna.
 • En välbesatt salong
 • Idag bjöds det på goda fastlagsbullar
 • Ann-Sofie Koch för oss ut i världen från Växjö Småland Airport
 • Här blir man väl omhändertagen vid entrén!
 • Årsmötesförhandlingar
 • Boris Axelsson avtackas för insatser inom bouleverksamheten
 • Lars-Erik och Bittan Stärnerz avtackas som husvärd och värdinna.
 • En välbesatt salong
 • Idag bjöds det på goda fastlagsbullar
 • Ann-Sofie Koch för oss ut i världen från Växjö Småland Airport

Redan vid uppstarten av årsmötet då ordförande Gun Oscarson hälsat välkommen och bad kören framföra sina sånger hände något oväntat. Fram steg v. ordf. Iréne Kullenberg och överräckte en blomsteruppsättning till vår ordförande. Gun fyller nämligen jämna år om sex dagar och vi vill uppvakta henne vid det mest lämpliga tillfälle som givas kan, nämligen vid ett månadsmöte. Efter "Ja, må hon leva" och ett fyrfaldigt Hurra från hela församlingen, kunde ordningen återställas.

Kören under Lottie Jernberg Bergmans ledning sjöngs sångerna "Mjölnarens Iréne", "Blommig falukorv" och "Säg det i toner". I den sistnämnda sången sjöngs versen i duett av Inger Englund och Sivert Josefsson.

På duken framträdde så ett bildspel över vad som timat under året 2018. Man förundras verkligen över den mångfald av aktiviteter som vi har i vår förening. Tack Rolf Hallberg för alla dina vackra bilder med fyndiga undertexter!

Nu blev det dags för årsmötesförhandlingar.

Scenen intogs av mötets valda ordf. Åsa Prytz och sekr. Bengt Bolander. Med stor auktoritet styrde Åsa Prytz förhandlingarna genom alla punkter i dagordningen. Protokoll kommer att läggas ut på hemsidan efter justering.

Efter fikapaus med goda fastlagsbullar möttes vi åter i salongen.

Sten Schön efterlyste ett tredje lag i frågetävlingen Hjärnkoll. Medlemmar som vill ingå i detta lag om tre personer, torde snarast anmäla sig till Sten.

Örjan Larsson tänker ta oss med på ett industribesök hos Lidhults kök onsdag den 6 mars kl 09:00 - 12:00 med efterföljande lunch. Många ville följa med, så anmälningslistan blev fulltecknad. Jag ska försöka få företaget att ta emot fler personer, sa Örjan. Hör av er till honom om ni vill följa med!

Så var det dags för dagens emotsedda utflykt. Ann-Sofie Koch tog oss i ord och bild ut i världen. Tänk så många platser man kan nå, om man blott tar sig till Växjö Småland Airport (minst 15 st direktflyg)!
Förut fick man ofta frågan: "Vågar man resa till Turkiet, Paris, New York..."? Numera ställs frågan: "Får man resa ..."?
Ann-Sofie klargjorde att svenska flygresor stod för 1% av våra koldioxidutsläpp, medan europeiskt flyg står för 2% av sina.
Vi njöt storligen av alla vackra bilder från atlantöar och medelhavsvikar!
Slutligen sa Ann-Sofie att det honorar som hon idag erhåller från oss, skänker hon till UNISEF:s katastrofområde.
En kraftig applåd fick hon och det är hon värd.

Nästa månadsmöte är den 20 mars.