Påsklunchen den 28 mars 2018

Allt enligt god tradition anordnade gruppen Vi 6 även detta år en Påsklunch. Ett nittiotal SPF:are mötte upp och lät sig väl smaka av alla de goda anrättningar som bjöds. Vi 6, som består av damerna Irene Kullenberg, Lottie Jernberg Bergman, Marianne Andersson, Monika Aronsson, Ingmarie Johannesson och Gullbritt Jahnsén hade för dagen utvidgats med en sjunde medhjälpare, Britt-Marie Andersson. De hälsade oss välkomna med en egen visa och bjöd oss till bords.
Till kaffet med påskbakelser sjöngs allsånger. Ordföranden Gun Oscarson tackade Vi 6 för ett gott arrangemang och önskade oss alla en Glad Påsk.