Vällingasjön är skön även ultima oktober!

Trots att mången strövare rest iväg på andra håll var vi likväl en försvarlig grupp vandrare denna dag den 25 oktober.