Så omringar vi Vällingasjön på alla håll och kanter!

Torsdag den 13 september vandrade vi 14 motionärer omkring den vackra sjön. Mykologerna hade ögonen inställda på alla svampar som dykt upp under natten. De var i stor myckenhet och vackrast är nog den röda flugsvampen. Dock smakar väl stensoppen bäst! Efter 6,7 km var vi åter vid utgångspunkten. Nästa gång vandrar vi nog vid Gölsjömyren, men Rolf bestämmer enstämmigt härvidlag!