Månadsmötet den 20/9 2018

  • En välfylld grandlokal vid månadsmötet.
  • Solist Tage Otterholm sjunger versen till "Snart är det sommar igen".
  • Lisbeth berättar om en av kvinnorna på Huseby, nämligen Kristina Nilsson.
  • Lisbeth Eriksson avtackas av Irene Kullenberg.
  • En välfylld grandlokal vid månadsmötet.
  • Solist Tage Otterholm sjunger versen till "Snart är det sommar igen".
  • Lisbeth berättar om en av kvinnorna på Huseby, nämligen Kristina Nilsson.
  • Lisbeth Eriksson avtackas av Irene Kullenberg.

Ordföranden Gun Oscarson hälsade alla välkomna till dagens månadsmöte.
Programmet innehöll bland annat information om aktiviteter, resor och körsång. Efter paus kåserade Lisbeth Eriksson, husfru på Huseby.
Kören med ledare Lottie Jernberg Bergman och dagens ackompanjatör Åsa Prytz inledde mötet med tre gamla "örhängen". Tage Otterholm var solist i tredje sången "Snart blir det sommar igen".
Rolf Hallberg visade ett intressant bildspel från sommaren och höstens aktiviteter.
Vår trafikinformatör Bengt Swahn var åter på plats för att förmana oss om hur vi ska uppföra oss i trafiken. Det är viktigt att ständigt bli uppdaterad, så det tackar vi för.
Vi hälsades välkomna till en dag kring benskörhet av Birgit Nyberg.
Alf Englund informerade om kommande resor. Det måste till fler resenärer för att resan till l Kivik och Nordic sea winery den 3 oktober ska bli av. Sista anmälningsdag var innevarande dag.
Julmarknadsresa till Köpenhamn planeras i december.
Ove Finnhult berättade om Kulturdagen på konserthuset i Växjö och Trafikdagen vid Åsnens nationalpark. Ove uppmanar oss att delta i dessa trevliga arrangemang i fortsättningen.
Örjan Larsson informerade om ett kommande studiebesök på IKEA-museet
Ordföranden infromerade om senaste styrelsemötet.
Efter paus fick vi ta del av ett uppskattat kåseri med bilder av Lisbeth Eriksson, husfru på Huseby. Hon gjorde ett mycket uppskattat porträtt av "Stava, Stina och Florence. Kvinnorna från Huseby".

Britt-Marie Zeylon