Månadsmöte den 21 maj 2018

 • Kören sjöng vårsånger med fågelinslag, varvid Tage visslade med.
 • Ove Finnhult visade delar av föreningens hemsida.
 • Under tiden har damerna i köket gjort en god insats för att vi ska få fika.
 • Nu är allt klart inför anstormningen.
 • Rolf Nilsson beskriver våra vårfåglar. Här handlar det om gäss.
 • Hur undviker en fiskgjuse alltför starkt luftmotstånd?
 • Kören sjöng vårsånger med fågelinslag, varvid Tage visslade med.
 • Ove Finnhult visade delar av föreningens hemsida.
 • Under tiden har damerna i köket gjort en god insats för att vi ska få fika.
 • Nu är allt klart inför anstormningen.
 • Rolf Nilsson beskriver våra vårfåglar. Här handlar det om gäss.
 • Hur undviker en fiskgjuse alltför starkt luftmotstånd?

Ordföranden Gun Oscarson hälsade alla välkomna till dagens månadsmöte. Programmet innehöll information om aktiviteter och Rolf Nilsson föreläste om "Vårfåglar".

Kören "Sjung och le" underhöll med" fågelsånger" som Vid färjestaden och Den första lärkan. De sjöng också ett härligt potpurri vår- och sommarsånger som alla fick sjunga med i. Lottie Jernberg Bergman ledde kören och dagens ackompanjatör var Åsa Prytz. Kören avslutade med "Vi ses igen", passande på sista månadsmötet före sommaren.

Alf Englund informerade om resor. På resan till Helsingborg "Poppe, krukor och småkakor" den 29/5 finns några lediga platser. Resan till Gunnebo slott i augusti är inställd p g a för få anmälningar. Göta kanalresan dubbleras, den går även 10-11/7. Anmälan görs till 0705 68 38 07.
Alf undrar om det finns intresse för en resa till Kivik och Nordic sea vinery i september och julmarknad till Liseberg i december?

Irene Kullenberg påminde om Sillunch den 19/6 kl 13.00. Anmälan till Irene 0709 10 45 42. Den 15/8 blir det Grillfest kl 13.30 i "Sundet". Se föreningskontakt i Smålänningen eller Veckobladet. Utflykt med kaffekorg kan bli aktuellt under sommaren.

Vi fick en guidning på SPF:s hemsida av Ove Finnhult. Vi kan hitta allt som är på gång och se bilder från det som varit. Adressen är: spfseniorerna.se/ljungby

Sten Schön berättade om distriktets Hjärnkoll som har hållits i Tjureda. Åtta lag från distriktet deltog. De tre lagen från Ljungby slutade på samma poäng, men ett lag vann på utslagsfrågan. Detta lag deltar i riksfinalen i höst.

Berndt Petersson anordnar en cykeltur på Visingsö den 30 juli. Cykelgänget har förtur till de 20 platserna, sedan är det öppet för övriga medlemmar. Kostnaden hamnar kring 500 kr per person. Cyklar hyres på ön och samåkning sker. Kontakta Berndt om du är intresserad.

Ordföranden informerade om en kulturdag på konserthuset i Växjö den 12 september. Husmöte ska hållas den 23/5, då föreningen får veta hur bokningarna av lokaler kommer att se ut under hösten. Reportage under rubriken "aktiva pensionärer" kommer i Smålänningen, Vi 6 är kontaktade. Efter detta var det dags för "fika".

Efter pausen fick vi en inblick i våra fågelvänners liv så här i vårens tid. Rolf Nilsson visade bilder och berättade med inlevelse och kunskap om detta. Exempelvis när olika fåglar kommer hem efter sina långa flygturer. Den som vill fördjupa sina kunskaper kan titta på "artportalen". Viktig kunskap för hjärnkoll är att koltrasten är sveriges nationalfågel och taltrasten är smålands landskapsfågel.
Vi ses igen i augusti!

Britt-Marie Zeylon