Månadsmöte februari 2018

Månads- och årsmöte för SPF Seniorerna i Ljungby den 20 februari 2018

Ordförande Gun Oscarson hälsade alla välkomna till mötet.
Mötet inleddes med att Glada Röster ledde allsång med publiken som t ex sången Sjung och le. Wivan Blomster, som nu slutar som örledare, tackade för den tid som varit.

Därefter började årsmötet då Åsa Prytz valdes till mötets ordförande och Bengt Bolander till dess sekreterare. Sedvanliga årsmötesärenden behandlades. Till föreningens ordförande omvaldes Gun Oscarson och till nya ordinarie styrelseledamöter valdes Gunn Persson, Bernt Pettersson och Britt-Marie Zeylon. Övriga ordinarie styrelseledamöter omvaldes på två år.

Efter årsmötesförhandlingarna avtackades de personer, som lämnar sina uppdrag, med en vacker tulpanbukett. Sedan informerade Alf om kommande resor bl a Poppe, krukor och småkakor den 29 maj, Gunnebo slott den 27 augusti och en eftermiddag med Robertsson i Växjö den 15 september. Därefter bjöds det på fastlagsbulle och kaka.

Dagens underhållare var SOS ( Sång Och Strängar) som alla är medlemmar i Ljungby SPF. De är nio stycken, fyra av dem spelar på cittror och alla sjunger. Det var en omväxlande reportoar " där man även klädde ut sig", med visor av Dan Andersson, Ann-Margret Dahlquist Ljungberg, Astrid Lindgren m.m. Tage Otterholm och Lottie Jernberg Bergman läste också varsin dikt.
Som avslutningssång sjöngs Aftonklockorna, och efter många applåder och blomsterhyllningar kom extranumret Vita rosor från Aten.

Gun avslutade med att hälsa välkomna till nästa månadsmöte.
Glada Röster samlades efteråt och beslöt att träffas på tisdagar kl. 14 för att fortsätta att sjunga tillsammans.