Qigong

Metoden Qigong består av mental koncentration, enkla rörelser och andning för att förbättra cirkulationen av energi i kroppen. Qigong utvecklades i Kina som en av fem huvudmetoder inom traditionell kinesisk medicin med syfte att förebygga samt behandla sjukdomar. Sjukgymnastiken innehåller många av dessa övningar.

Fredagar kl 10:00 - 11:00, start den 18/2 2022
Plats: Ljunggården
Ledare: Ethel Axelsson tel 072-7150004