Höstaktiviteter

Aktiviteter och månadsmöten hösten 2021

 

Onsdag 15/9 Korvgrillning med tipspromenad, medtag korv och tillbehör, samling vid HUFS kl 14:00
Tisdag den 12/10 Mat på Stekhuset i Skeen, Samling vid HUFS kl 13:00 OBS tiden
Tisdag 23/11 Minivärlden Ljungby. Vi träffas utanför entre´n, till Minivärlden kl 14:00

Månadsmöten

Onsdag 29/9 Församlingshemmet kl 14:00
Onsdag 27/10 Församlingshemmet kl 14:00
Onsdag 8/12 Julmat i Södra Ljunga kl 14:00