På gång

Aktiviteter som är på gång!

To 12 maj resa till Langes i Virestad

Friskvårdsvecka 16- 20 maj:
Måndag 16 maj : Vi åker till visslaryd och fikar tillsammans, ev tipsrunda eller något spel.
Torsdag 19 maj: Vi åker till Gustavsfors och fikar tillsammans ev tipsrunda eller någon lek
Till båda dagarna gäller: Tag me sol och stol, ev bord!

Trafikdag i Ljungby den 2 juni, 9- 17:00
Samling Ljungby Arena
Kostnad 100 kronor
Anmälan till Ethel senast de 20:e maj

SPF i Älmhult anordnar dans i Stränghult, Olles loge den 14 juni