Nyheter

Här kommer det att stå vilka ändringar som gjorts i programmet och eventuellt om det tillkommit någon aktivitet.

  Samlingstiden för bowlingen är ändrad till 11.30 istället för 12.00

  Besöket på Stekhuset i Skeen är ändrad till 

   tisdagen den 19 oktober, istället för den 12 oktober.