Församlingshem

Här i Hamnedas församlingshem har vi våra månadsmöten.