Ebbamåla bruk

Uppdaterades: 10 november 2018

Vi besökte Ebbamåla bruk den 26 oktober. Här fick vi se hur Sverige i slutet av 1800 talet och i början av 1900 talet tog sig ur djup fattigdom och växte till en rik industri nation. Ett ungt nygift par emigrerade till USA. Här lärde man sig hur en industri fungera med konstruktion, materialhantering, maskinbearbetning, ekonomi och att skapa kontacktnätt med mera. Paret återvände med god ekonomi startade Ebbamåla bruk som konstruerade sin produkter med gjutning och bearbetning. Bruket var verksamt ända fram på 70 talet och var stor leverantör till Volvo i Olfström

Publicerades: 05 november 2018 Uppdaterades: 10 november 2018