Lucia firande

Lucia firande den 13/12.

Luciadagen firar vi i Missionskyrkan kl 09,30.
Ett "litet" lucia-tåg sjunger för oss. Fika.
Pris 30 kr.
Anmälan till Thage Andersson tel. 070-5379269