Promenad i Lagan

Promenad den 11 oktober

  • Fika efter promenaden
  • Vila efter promenaden
  • Fika efter promenaden
  • Vila efter promenaden
Måndag 11 okt var vi ett 15 tal som trottsade regnet . Vi gick förbi Lagans fastigheters

nybyggande vid kyrkan. 

Och tittade på rivningen av Holmsborg.

Rundan avslutades vid stationen av medhavd fika.


Med kamera och penna

Eva Svesson