Promenad den 8 november

  • Fikastund
  • SPF:are på promenad
  • Fikastund
  • SPF:are på promenad

Några bilder från promenaden vid Simmlarna.

Med Kamera 
Sven Nord