Vårbuffé

Ordf. Lars-Erik Gustafsson hälsar välkommen till ett fullsatt Församlingshem. Erling "Elvis" Lundberg underhöll.